hmibook

Розроблення людино-машинних інтерфейсів та систем збирання даних з використанням програмних засобів SCADA/HMI

Головна

Розділ 8. Інші підсистеми SCADA/HMI

Функціональні можливості великої кількості SCADA/HMI вписуються в “джентльменський набір”, що наведений в попередніх розділах і потребують досить значних затрат на їх розроблення. Інші функції є вибірковими, тобто залежать від особливостей виробництва чи вимог замовника. Ці додаткові функції даються в цьому та наступному розділах. Крім того, в даному розділі описані функції підсистеми керування доступом, яка є обов’язковою для всіх засобів SCADA/HMI, але є недостатньо великою, щоб увійти в окремий розділ. Слід також відмітити, що в перелік функціональних можливостей конкретної SCADA/HMI можуть входити функції, які не описані в даному посібнику.

Передбачається, що в курсі вивчення SCADA/HMI підрозділ 8.7 є обов’язковим, інші розглядаються опційно.

<– 7.6. Підсистема трендів у WinCC Comfort

–> 8.1. Підсистема скриптів