hmibook

Розроблення людино-машинних інтерфейсів та систем збирання даних з використанням програмних засобів SCADA/HMI

Головна > 8.Інші підсистеми SCADA/HMI

Контрольні запитання

 1. В яких випадках розробник АСКТП потребує використання підсистеми скриптів SCADA/HMI?

 2. Навіщо можуть знадобитися скрипти для керування об’єктами середовища розроблення?

 3. Які мови та середовища програмування типово використовуються в SCADA/HMI?

 4. Наведіть приклади використання середовищ програмування в одній зі SCADA/HMI.

 5. Наведіть приклади використання генерування подій в одній зі SCADA/HMI.

 6. Наведіть приклади використання сторонніх баз даних в SCADA/HMI.

 7. Які операції означені в мові SQL?

 8. На прикладі поясніть синтаксис оператора SQL SELECT.

 9. На прикладі поясніть синтаксис оператора SQL INSERT.

 10. На прикладі поясніть синтаксис оператора SQL UPDATE.

 11. Розкажіть як забезпечується стандартизація доступу до джерел даних через ODBC.

 12. Яке призначення Драйверів ODBC?

 13. Які дії необхідно виконати для доступу до даних через ODBC? Покажіть на прикладі.

 14. Розкажіть, як забезпечується стандартизація доступу до джерел даних через JDBC.

 15. Розкажіть, як забезпечується стандартизація доступу до джерел даних через OLE DB/ADO.

 16. Які типи провайдерів доступні в OLE DB?

 17. Чи може споживач OLE DB підключитися до джерела даних, для якого доступний драйвер ODBC?

 18. Яким чином в ADO задається джерело даних?

 19. Яким чином в ADO вказується, що необхідно після підключення використовувати SQL?

 20. Які дії необхідно зробити для доступу до даних через ADO / OLE DB. Покажіть на прикладі.

 21. Яку функціональність повинна надавати підсистема рецептів? Покажіть на прикладі однієї із SCADA/HMI, як вона реалізується.

 22. Яка функціональність доступна в підсистемі рецептів, що базується на стандарті IEC-61512 або ISA-88?

 23. Яке призначення звітів? Якої функціональності звітів немає в трендах, журналах подій та тривог?

 24. Які можуть бути форми звітів? В яких випадках використовується кожна з них?

 25. Навіщо потрібен формат звіту? Що в ньому задається?

 26. Які відкриті формати звітів Ви знаєте?

 27. Що передається на вхід підсистеми звітності?

 28. З яких частин, як правило, складається офлайн звіт? Покажіть на прикладі однієї з SCADA/HMI або JasperSoft як задається формат звіту.

 29. Поясніть необхідність підсистеми планування (планувальників)

 30. Які можливості повинні надавати підсистеми планування? Покажіть на прикладі однієї зі SCADA/HMI.

 31. Розкажіть про необхідність розмежування доступу до АРМу оператора.

 32. Наведіть приклади користувачів.

 33. Поясніть відмінність первинних від вторинних користувачів, означених в ISA-101. Як розділяються функції одних та інших в одній системі SCADA/HMI?

 34. Які вимоги та завдання необхідно означити для різних типів користувачів?

 35. Яким чином в SCADA/HMI організовується керування доступом через облікові записи? Покажіть на прикладі однієї зі SCADA/HMI.

 36. Поясніть, у чому полягає адміністрування облікових записів. Покажіть на прикладі однієї із SCADA/HMI.

 37. Поясніть принципи використання автентифікації та авторизації.

 38. Покажіть на прикладі однієї із SCADA/HMI, як відбувається інтегрування підсистеми доступу SCADA/HMI та операційної системи. Які можуть виникнути непередбачувані обставини при цьому?

 39. Поясніть необхідність обмеження доступу користувачів до функцій консолі операційної системи. Які функції надають засоби SCADA/HMI для обмеження такого доступу?

 40. Що таке автентифікація? Які відмінності методів автентифікації в системах АСКТП порівняно з ІТ?

 41. Наведіть приклади слабкої та сильної автентифікації. Для яких типів користувачів варто застосовувати сильні методи автентифікації?

 42. Навіщо потрібна автентифікація при зв’язку між собою підсистем?

 43. Перерахуйте вимоги до автентифікації адміністраторів відповідно до IEC 62443-2-1.

 44. Перерахуйте вимоги до автентифікації локальних користувачів (що працюють у межах будівлі системи керування) відповідно до IEC 62443-2-1.

 45. Перерахуйте вимоги до автентифікації віддалених користувачів відповідно до IEC 62443-2-1.

 46. Що таке авторизація? Які відмінності методів авторизації в системах АСКТП порівняно з ІТ?

 47. Поясніть, що таке “роль” у методах авторизації. Наведіть на прикладі однієї зі SCADA/HMI використання ролей.

 48. Перерахуйте рекомендації, які надаються в IEC 62443-2-1 щодо авторизації?

 49. На прикладі однієї зі SCADA/HMI покажіть, які методи авторизації можуть бути використані.

 50. На прикладі однієї зі SCADA/HMI покажіть, які методи автентифікації можуть бути використані.

 51. Наведіть приклад необхідності блокування доступу за умовою в SCADA/HMI. Покажіть, як це можна реалізувати в одній із SCADA/HMI. Як оператор дізнається про наявність блокування?

 52. Розкажіть, в яких випадках варто реалізовувати мультимовну підтримку.

 53. Розкажіть загальні підходи до організації мультимовної підтримки. Покажіть реалізацію на прикладі однієї із SCADA/HMI.

Список використаних джерел

 1. International Electrotechnical Commission (1997). IEC 61512-1:1997 Batch control - Part 1: Models and terminology. [Електронний ресурс]. Доступно: https://webstore.iec.ch/publication/5528

 2. О.М. Пупена, Р.М. Міркевич. Автоматизовані системи управління виробництвом (MES-рівень). Київ, Україна. НУХТ, 2016.

 3. Технічний день автоматизації. [Електронний ресурс]. Доступно: www.tda.in.ua

 4. О. М. Пупена, О. М. Клименко та М. О. Шоронова. Автоматизація об’єктів періодичної дії. Київ, Україна. НУХТ, 2018.

 5. JasperReports Server Reporting and Analytics Server. [Електронний ресурс]. Доступно: https://community.jaspersoft.com

 6. JasperStarter – Running JasperReports from command line. [Електронний ресурс]. Доступно: http://jasperstarter.cenote.de