hmibook

Розроблення людино-машинних інтерфейсів та систем збирання даних з використанням програмних засобів SCADA/HMI

Головна > 8.Інші підсистеми SCADA/HMI

8.8. Мультимовна підтримка

8.8.1. Загальні підходи до керування доступом

Враховуючи, що проект може розроблятися для використання в різних країнах або регіонах, інструменти SCADA/HMI, як правило, надають готові функції мультимовної підтримки. Треба розуміти, що мультимовність не передбачає автоматичного перекладу, хоч сучасні засоби можуть забезпечити і такий функціонал. Зрештою, підтримка кількох мов, як правило, проводиться в такі кроки:

У деяких SCADA/HMI окрім зміни тексту, також автоматизовано зміну шрифтів, графічних зображень або інших ресурсів, які можуть потребувати локалізації.

8.8.2. Мультимовна підтримка в Citect

Переключення мов у Citect (починаючи з версії 7.4) відбувається з використанням функцій входу в систему користувача. Citect підтримує зміну тексту як у ЛМІ, так і в деяких властивостях тегів, тривог, трендів та інших розділів проекту.

Для забезпечення мультимовної підтримки в проекті та в середовищі виконання Citect необхідно виконати такі процедури:

 1. Позначити тексти, що будуть перекладатися. Для текстів, що будуть перекладатися, використовуються спеціальні позначки зміни мови (@). Citect розрізняє оригінальну мову (native), яка використовується в проекті при розробленні, та локальну (local), яка відображається для користувача в режимі виконання. Будь-який текст, позначений для перекладу, змінюватиметься в середовищі виконання на локальну, якщо є відповідник.

 2. Означити мови, що підтримуються в проекті. Для цього у проекті Citect SCADA є файл бази даних LANG.dbf, в якому записи означують локальні мови, які підтримуються даним проектом. Для кожної мови створюється однойменна база даних, яка створюються під час компіляції.

 3. Перекласти бази даних локальних мов. Бази даних локальних мов використовуються для означення перекладу з оригінальної мови проекту на локальну. При компіляції проекту будь який-текст, позначений для перекладу, потрапляє в базу даних локальних мов. Можна вручну редагувати бази даних для означення перекладів, після перекомпіляції записи будуть зберігатися.

 4. Забезпечити переключення мови при реєстрації користувача. У середовищі виконання викликається одна з функцій реєстрації користувача, в якій вибирається також мова.

Тексти, які необхідно відображати в середовищі виконання різними мовами, повинні в проекті бути поміченими з використанням спеціального синтаксису:

@( Native Text, Width, Justify)

де Native Text – оригінальний текст;

Width – опція, яка задає кількість літер, що виділяється для тексту;

Justify – опція, яка задає вирівнювання (L – Left, R – Right, C – Center, N – None).

Наприклад, на рис. 8.69 у налаштуваннях тривог проекту використовується запис

@(Motor 1 Overheated)

який вказує на необхідність його перекладу.

Рис.8.69. Налаштування мультимовного проекту в Citect

Створення кількох мовних таблиць у проекті проводиться в розділі Setup (рос. лок. “Настройка”) на закладці Languages (рос. лок. “Языки”), який, по суті, редагує файл LANG.dbf . Можна вказати кілька мов у проекті, вказавши назву, наприклад, Spanish та в дужках регіон, наприклад, Spain (рис. 8.69). Назва регіону буде використовуватися для вибору кодової сторінки, налаштувань відображення дати та часу, а за назвою мови буде створено однойменний файл “.dbf”. При компіляції буде створено файл “.dbf”, в якому в колонці Native будуть вписані всі тексти, що позначені в проекті як мультимовний текст. Якщо в колонці налаштування Source File (рос. лок. “Языки”) буде вказаний файл DBF, усі тексти перекладу будуть взяті з нього; в іншому випадку в колонці LOCAL файлу будуть порожні записи, які можна буде заповнити. Редагувати файл мови можна в Excel з використанням Citect DBF Add-in. Наприклад, для іспанської мови у файлі Spanish.dbf буде локальний відповідник оригінальному тексту (див. рис. 8.69).

Вибір мови в середовищі виконання відбувається із застосуванням функцій реєстрації користувача з використання Cicode функцій Login(), UserLogin() або LoginForm(). У результаті LoginForm з’явиться вікно реєстрації користувача в системі (рис. 8.64), а синтаксис Login матиме такий вигляд:

Login(sUserName, sPassword, bSync, sLanguage)

де sUserName – ім’я користувача;

sPassword – пароль;

bSync – блокуюча чи неблокуюча функція (1 – блокує викликаючу програму, поки користувач не зареєструється);

sLanguage – мова, вказана в переліку мов проекту.

Citect підтримує системні повідомлення кількома мовами та має деякі об’єкти (наприклад Process Analyst), які також підтримують вибір мови. Перелік цих мов обмежений і він входить до списку “офіційно підтримуваних мов”. До цього переліку, наприклад, не входить українська мова, і це значить, що тексти в цих елементах будуть відображатися однією з офіційних мов. Крім того, в citect.ini в параметрі [Language]CharSet можна виставити кодову сторінку, яка буде використовуватися.

8.8.3. Мультимовна підтримка в zenon

У SCADA zenon мультимовність підтримується не тільки для тексту, а й для рисунків та шрифтів. Тобто залежно від вибраної мови автоматично можуть змінюватися інші елменти інтерфейсу. Крім того, zenon підтримує переклад системних повідомлень (із середовища виконання). Для забезпечення мультимовної підтримки в проекті zenon необхідно виконати такі процедури:

 1. Позначити тексти, що будуть перекладатися. Для текстів, що будуть перекладатися, використовуються спеціальні позначки зміни мови (@).

 2. Означити мови, що підтримуються в проекті. Для цього у проекті zenon є текстові мовні файли, які можна редагувати безпосередньо в редакторі проекту або зовнішніми засобами.

 3. Перекласти мовні файли. Текстові файли локальних мов використовуються для означення перекладу з оригінальної мови в проекті на локальну.

 4. Забезпечення переключення мови. У середовищі виконання викликається функція зміни мови, в якій також вказуються додаткові параметри шрифтів та папок із змінними ресурсними файлами (рисунки, файли допомоги тощо).

Оригінальний текст у проекті, що потребує перекладу, виділяється з обох боків за допомогою символів “@”. У записі

@Text1@Text2

оригінальний текст “Text1” буде замінено на локальний з мовного файлу. Текст “Text2” залишиться без зміни. Якщо треба перекласти весь текст праворуч від символу “@”, другий символ можна не ставити.

Мовні файли (TXT) створюються в розділі проекту Language File (рис. 8.70). Файли вміщують оригінальні тексти, які в zenon називаються ключовими словами (keywords), та їх переклад, розділені символом “ ”. За замовченням ці файли порожні. Щоб заповнити їх ключовими словами автоматично в zenon можна скористатися помічником Language Table Wizard (Tools -> Start Editor wizard). Цей помічник також перед заповненням може усі звичайні тексти в потрібних розділах проекту помітити символом “@”, таким чином автоматизувавши перетворення зі звичайного проекту в мультимовний. Усі ключові слова записуються в колонку “keyword” та в файл “ZENONSTR.TXT”, який завантажується автоматично при старті середовища виконання (типу файл мови за замовченням).

Перекладені відповідники ключовим словам можна вставляти у відповідну колонку мовного файлу безпосередньо в редакторі проекту. Можна також імпортувати та експортувати ці файли. Додатково можна скористатися помічником System Text Wizard, який знаходить усі тексти та їх відповідні переклади в системних вікнах та меню zenon а також існуючі перекладені варіанти та записує їх у відповідні файли. Таким чином можна реалізувати або змінити переклад існуючих системних вікон середовища виконання zenon.

Рис.8.70. Налаштування мультимовного проекту в zenon

Переключення мови проводиться викликом функції “Language switch” (рис. 8.71). Окрім файлу мови можна опційно вказати набір шрифтів та попередньо створені папки ресурсів проекту (рисунків, файлів допомоги, мультимедіа, файлів звітів). У випадку вибору папок для мови, вони повинні містити ресурси з тією самою назвою та розширенням.

Рис. 8.71. Конфігурування виклику функції “Language switch” в zenon

8.8.4. Мультимовна підтримка у WinCC Comfort

WinCC Comfort підтримує можливість зміни тексту або графіки залежно від вибраної мови. Для забезпечення мультимовної підтримки в проекті TIA Portal необхідно виконати такі процедури:

 1. Означити мови, що підтримуються в проекті TIA Portal. Для цього в проекті TIA Portal у розділі “Languages & Resources -> Project languages” вибираються потрібні мови.

 2. Означити мови, що підтримуються в пристрої WinCC Comfort. Для цього в проекті TIA Portal у розділі пристрою (операторської панелі) “Runtime Settings” -> “Languages & Fonts” вибираються потрібні мови з вибраних в п.1 та означуються для них шрифти.

 3. Перекласти тексти. Тексти редактору (Editing Language) перекладаються на локальні.

 4. Забезпечити переключення мови. У середовищі виконання викликається функція зміни мови, в якій також вказуються додаткові параметри шрифтів та папок зі змінними ресурсними файлами (рисунки, файли допомоги тощо).

При виборі мови у п.1 у проекті TIA Portal вказується мова, що буде використовуватися як мова редагування (“Editing Language”), а також як мова за замовченням (“Reference Language”). Усі тексти автоматично будуть копіюватися в “Reference Language”. Переклад для всіх інших вибраних в п.2 мов можна зробити у вкладці “Texts” конкретного елемента, або централізовано у розділі “Languages & Resources”->“Project texts” (рис. 8.72). Окрім тексту, до мови можна також прив’язати зміну графічних зображень.

Рис. 8.72. Налаштування мультимовної підтримки в TIA Portal

Переключення мови в середовищі виконання відбувається шляхом виклику функції SetLanguage.

<– 8.7. Підсистема керування доступом

–> Розділ 9. Інтеграція з іншими засобами та кібербезпека