hmibook

Розроблення людино-машинних інтерфейсів та систем збирання даних з використанням програмних засобів SCADA/HMI

Головна > 7.Розроблення підсистеми трендів

Контрольні запитання

 1. Що таке тренд? Чим відрізняються тренди реального часу від історичних?

 2. Які функції виконує підсистема трендів?

 3. Розкажіть про функціонування трендового контуру.

 4. Які функції серверної частини і клієнтської частини підсистеми трендів?

 5. Що необхідно сконфігурувати в серверній частині підсистеми трендів? Покажіть це на прикладі однієї із SCADA/HMI.

 6. Навіщо визначати для трендів періодичність записування та глибину збереження? Як пов’язані ці властивості та яким чином їх вибирати/розраховувати? Покажіть це на прикладі однієї із SCADA/HMI.

 7. За якими подіями може відбуватися записування значень змінних в історію?

 8. Які формати даних може підтримувати SCADA-програма для записування трендових архівів? На що це впливає? Покажіть це на прикладі однієї із SCADA/HMI.

 9. Розкажіть про особливості формування відмітки часу в трендових архівах.

 10. Розкажіть про можливості переглядачів трендів (самописців). Покажіть це на прикладі однієї із SCADA/HMI.

 11. Як показуються змінні на самописцях і як їх відрізняти між собою? Покажіть це на прикладі однієї із SCADA/HMI.

 12. Які інструменти, як правило, доступні для визначення значення змінної в конкретній точці? Покажіть це на прикладі однієї із SCADA/HMI.

 13. Що, як правило, треба означити для переглядачі трендів? Покажіть це на прикладі однієї зі SCADA/HMI.

 14. Яка функціональність доступна через групу кривих? Покажіть це на прикладі однієї із SCADA/HMI.