PACFramework

Класи LVL1

CLSID=16#100x – 16#17FF

Загальний опис

LVL1 (process variables) - технологічні змінні для повної обробки інформації з процесу, включаючи прив’язку до каналу, фільтрацію, масштабування, інверсію і т.п.; для зручності відлагодження процесу; для функцій імітаційного моделювання; для функцій технологічної сигналізації і т.д.

Рекомендується використовувати наскрізну ідентифікацію технологічних змінних (ID) в межах рівня LVL1 для спрощення символьного посилання в HMI.

Рівень технологічних змінних представлений 4-ма класами:

При необхідності можна виділити окремі класи для мережевих змінних. Обробку мережевих змінних рекомендується виконувати функціями обробки відповідних класичних технологічних змінних.

Використовується єдиний буфер зі структурою VARBUF

Змінна з ідентифікатором 0 зарезервована як порожня неактивна змінна.

Рекомендації щодо використання в HMI

Приклад діагностики та конфігурування аналогових змінних на HMI показаний на рис. Вікна де наводяться перелік всіх технологічних змінних в каркасі називається картою технологічних змінних.

Рис. Приклад використання функцій аналогових вхідних змінних на HMI.

Рис. Приклад налаштування функцій дискретних вхідних змінних на HMI.

Статуси змінних (тривоги, відмови, форсування) супроводжують відображення змінної на всіх мнемосхемах HMI. На наступному рисунку показаний приклад відображення попередження для змінної PT102 для панелі з обмеженою функціональністю (Simatic Basic Panel).

Рис. Приклад відображення статусу змінної HMI.

Загальні вимоги щодо структури змінних класів

Структури повинні містити

name type Опис
ID UINT Унікальний ідентифікатор
CLSID UINT 16#10xx
STA INT біти статусу
PRM UINT параметри конфігурації, повинні зберігатися при відключеному живленні
CHID UINT Логічний номер дискретного каналу, до якого прив’язана змінна, 0 - немає прив’язки
CHIDDF UINT Логічний номер каналу за замовченням
prm1   параметри відповідно до класу технологічної змінної
prm2   параметри відповідно до класу технологічної змінної
prm3   параметри відповідно до класу технологічної змінної
STEP1 UINT номер кроку
T_STEP1 UDINT Плинний час кроку в мс
T_PREV UDINT час в мс з попереднього виклику, береться зі структури PLC_CFG.TQMS

Загальні вимоги до функцій VAR

Функціональні вимоги

СМ-ми першого рівня, типу технологічні змінні можуть бути прив’язані до каналу того ж типу (наприклад дискретний вхід до дискретної вхідної технологічної змінної) по їх номеру. Таким чином прив’язка технологічної змінної до каналу є динамічною, що дозволяє змінювати розташування фізичного підключення конкретного датчика/ВМ у випадку виходу з ладу частини системи. Крім того, таке переключення може бути програмним.

Технологічні змінні знаходяться вище за канали по ієрархії керування. Уся діагностична інформація передається від каналів до змінних. Реалізація цього рівня не залежить від апаратних особливостей контролера, так як усі платформо-залежні тонкощі реалізується на рівні каналів, інтерфейс яких є стандартизованим в каркасі. Технологічні змінні забезпечують наступну функціональність:

каналу на верхній рівень)

Робота з буфером

Повинна бути реалізована функція роботи з класичним буфером.

Повинна бути реалізована функція роботи з параметричними двунаправленим буферами VARBUFIN<->VARBUFOUT.

Вимоги щодо реалізації інтерфейсу

У інтерфейс повинні передаватися наступні параметри:

За умови, що немає можливості доступатися до зовнішніх змінних з середини функцій, передається PLC_CFG, VARBUF, VARBUFIN, VARBUFOUT ; альтернативно можна використовувати інші інтерфейси для використання в середині PLC_CFG

Вимоги щодо реалізації програми користувача

Необхідно передбачити в загальній програмі (по за функцією реалізації класу):

Необхідно передбачити в програмі реалізації класу:

Тестування

Перелік загальних тестів

Номер Назва Коли перевіряти Примітки
1 Присвоєння ID та CLSID при старті після реалізації функції  
2 Команди запису до буферу після реалізації функції  
3 Зміна параметрів та запис з буфера після реалізації функції  
4 Зміни логічного номеру каналу після реалізації функції  
5 Запис значення CHID за замовченням при старті, при одинарній команді після реалізації функції  
6 Робота вбудованих лічильників часу після реалізації функції  
7 Вплив перекидування лічильника часу ПЛК на час кроку після реалізації функції  
8 Алгоритм Ping-Pong після реалізації функції  
9 Робота в нефорсованому режимі після реалізації функції  
10 Робота в форсованому режимі після реалізації функції  
11 Відправка широкомовних команд на дефорсування після реалізації функції  
       

Методика виконання загальних та спеціальних тестів описана в методиках тестування кожного класу.