ProgIngContrSystems

Матеріали дисципліни "Програмна інженерія в системах управління"

Автор і лектор: Олександр Пупена

доц. кафедри АКСТУ НУХТ

ПРОГРАМНА ІНЖЕНЕРІЯ В СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ

Дане сховище вміщує матеріали дисципліни “Програмна інженерія в системах управління” яка дається студентам 1-го курсу спеціальності 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» освітньо-професійної програми «Комп’ютерні системи та програмна інженерія в автоматизації» Національного університету харчових технологій (кафедра АКТСУ).

Також репозиторій містить додаткові матеріали для роботи в сфері LoCode/NoCode та IoT (Інтернеті речей).

Матеріали постійно змінюються. Вітаються пропозиції і правки.

Репозиторій GitHub

www.iasu.nuft.pp.ua